J •' * f . , * , * , * . «firit Vs . ii . ij . vi . 
H * * " . t»rjj . # . nnii7 Eiui jmnj . it t - vpïfe In : Tnui nnl . r . ft . i^llfonulj ; . gctjnnl . it . ij . * n . Jtrr W . fnfi . c . O reihe - CtmiM . 
• mlrnf ««fftTi . n pojli . ti 
R * 
rrflmtpaû S . iaii JnmcìnuiuR ti MÍifc - • / pmmi - f . imlm . irtJiiutin paininte' . pnnpr . t'piiouib ; obl . ntl * « { «a î línii . mf . a * of fiimrt» rw^jrotiC / «ra I»r « . " Mmi£ . ( iriç T>r»i°ili . « Inf oimlliv . p rf'linfpiiliiin rt factum 
oonufViitrm ¿ti» nirfí m Is ( Wiìin itrts'mi'vrxt : . jr . - , , ¡ 
y_v , « . a . vt7 iimifyyf . " lutfprtrxli \fë jiYrJUctn - firm^rJ pouro - if fr' " * 5 " " 
 { ■ utuífa " . if . nr^fJTli ) 
. untitiawtrtMutn . titratmirfcrxÌ l ; brm . 0<«mfl . inmmtnfi . _ g iiamie . citmamtn . mqimiiftim ruiaiiDninhtfmscliqñiremni . ámmmtmmvvtfirimmivú , . LtiuttWW . Ivwn . fnicajpj . TKc ditmtraflflfdtnrtfrwafñtimtne inïnefietftiwimôctimtiwm» . fmminraxminnrtmmttS . itiKnm' trUMwmttmtm tattmnm» «iimè . imioe . rRtìtm & mtntfW < - niifrw>ro7«tmimwraiiirtim 
firn rcjf rorctmtmatiotmtn ñtmttttmti ? . ^i4vni itituftnitmnni ! ¿i^i>iin<^rj' 
^á . ro . ftx%i^ . ¡x\wifrm . imvimlt Uwn & tPlfrmu - pmmbimtm : 
r taitiiw utitrioi^^ftînuti ft'itti il . lyxnrm t * ttjrtttttcitttr . ? ttitm tm 
OTrnirnnttwttt . ipù ( cr«ii6 . iiffn «mtnurin^fœtpwm«m rmmt6ntwi»trfftttmft«imov71 nmc . ititor . mwjiuniiiiifi . . . 
( wiwatnfine«wwfmtratc . f ( » I I ? ttciMW » 'IZÎÏÏÏZ™ " 
fVmnjnrtficfmnctirffltttitr . atm V * : 7ipumç 
Vr^r' . r' . iífJrii'iíííl'xi . tri il Jin . uolw Jt af . . 
Jtrtffcidú tli , irt . rjirWfe - pirn . dlnnm du ( mNlf^tfii . ( . nijiv nlli à rtioiirn . jr . - . v . * . « * . fiilf . iilt plu c fitt^rfliuttn . «j . rS •ulUlfii«' jrfñi { m . yh»r j'ipurrc r . vúfril * ^ " incinrni« mlv . irp»itl_lol ? . f . fit rilrftrV . fwlWpWV fidr . r r . K . ft0 indimi t ? . nnàî « - rtli ■nui " . ijd iç tuli . itimi Jet» . jC . . iiinp . iv . iili : mriiil . Cut . atut'falr nmrrt . y . c . ^fí 3»» ( tf j 
m . iiDib . - fi / . iuJio JWicf I 
TT 
mDfnmfmrotionímopmnntii dhimmiatttiiattimttimn of^ ihimffiiwaaitnottrtinnonma mptmfictf«wtnnr jitram vtf «htwr . I < * m . ^tflchcptfiOfP . 
^fl . c . erpMtrtta . / T\Fe 
«onfmmtiiniitmfnttrmiOTrcm 11 jtmítapmtmfámtmhitmñqC oupnmfiatmtiutnuMiwraSfo . ) 'i«tiumdiaMfìnfirantfr ( la7rnio 0mtionímttn ( ir . ín ? itueiitfliio ra mticntû fhrqttottnc çfumpfr 
: íium^icrtattfttúlittitmftitíi ■tittfatm fit fftpfwitfmtu ritto yfeifanifiiggrftutinfli'iflKiifñ cftan^iumraduidicmmtm . - ttiflptriiB^ii . entttiiitJnciwtcrii 
cütttm . 
iancmi ( i^ . 7^ttrcoüfp ) ncirfitc»6paítwpt3n ( Sitr 
" i ^11 aà> J . om jdifhX iTmj v ncrIrràVrtcTÇBiWja . 
, tlt . 1Tl ( t ) . Ut , mû cíidirtr - 'fc . íinrajJi . v^ «uph . ar - ^r™ Uyi . iTrem . er . 
■n . frtpû . - uî „ crf4tuJm / . 
»««»mof í^m» . IV " íGli 1 
fineeftjoeAoftcmidtncnnmimtt owjwrliam . < ] tio6qtnmiofM a - , ctflttttffinrtttt - . Wir . f 5 
vW . c . ritnmftmfl' . ' 
S * 
3 * 
lí^llauiiiil ! in . Jt . il . ( añltrrú . t'l 
( . littoral / ' . aTccIIij * pp'nñ . J . r . j» , * . f . r . 
'Hfîî , , ''n'n^M . t'' , 1 , 5 irMv . aiCiuriilu «Im . ifi . itn anapjri'M«ertvC¿i , M'jt 
■ Ä' * 
iKW . r . iniin ç * mtotr } rmtiifl urt r«ffínonpflmOTtt . nptmtmrtîi>o«UTi . Vti . , < 
J * fii " «tii / la . 


% 
[ qir fnt / . ii ( ii { il * n . « iVniu'íinltriii . itw» . ^ vití«irtí " j { . «ptnllni < ) lti - mjîio . jti»Nlñjnl . pp« * iiimíir . ( tu , tti iHnit . mi» I« - 
IfMft» p . 
- • " i ) ifCí . li» . - i»■ 
folltdtf . u . fcpr iiit'iiirr^ii« jp» iitiir . ' ( . irtil . fltr ¿atfiXri . . litrm . i n . " V« , jrr . tí . rrl . itilmjp Jt * «»fifir1 
«uriiijiniftf . V» . í . í' . r . i . l . f . UBirtfprtiJomt' l< ti . vif . ifrliîi^ , . I . h . y , it If . y f . ^iir . ilniirrfii« Iff . » ! . * jiiinn . »MWC^Iii - Mi . ittiil'i . iir priiiiiiarTrfnltiniiAittt . rta . ntflirnM : ittlnt «ri iiiilniifriji . irî nlliritiaiiufiiuiirwirrr . Vr . 
* . r . npJimtn . Vipi " . InitHmo tpJ «lirm . tnimi uni« / . i' . Vr . t , f . i - . i . ttl A * n " pr . int» . «rr drltrttpig tnipmir lirtirfi ff . ti . f rrlrjnj Y líl'Vff 
1 HMnflimT t»t ( ini« / . niin<4^mir« . I vliinifllatii rliriw . finrtit THiitMWll . i imuair . M . nlp . Kirtfffam t - nfriinarf . ^ìrtrmuí« * rtiil ( ¿ ( v . ii^ipinrtrt * i iHnn . mí Ir i>iul'jvn> p«lf»<« tlt . il . r>i>f'i' . MiiIntiKupvHvli 
v : 
mil ivirpin . mniur / Tftn . ittvffc'rtrlttfhtBittftmtrttmntm . flmnntWíantffliBmmttrnaattt fitttntm Hiiitniiiuif . iiKi . 0ny . 
- vii . i . . S'i , . 
Lftnttntmia urdí n fBttü wfrcmr ¿^tnrtittña atpiíftutncmtnafra Zr " r : ^ít°'J2 : T£ WtTJittumdie ; n ittmtitniKr« . 
tmumaíUHutKmatttipiimtm . ^ / . ¿ - 7^ " " ' ■¿z . «ftnwtjntjimwñpwmrtma , - - tiitKittfifpefítftíjinmtcirttmvf * " nno . fínmBtii7ftmfttrttnttñtt ( ü íni ( mrmwwfaicmimf7titinffli fnimjttsum ttmiutitfiimumu . Tlhnolfimfmláftmfwtiiíwmr ihidwyiiiuiiwiintttmti^iae atttfm ir ( xr ( j^flwm . iif . . ii> . oii . cMn { nrtiii : ff . umtiuutOTOumifi vftrtmfttt hwtf^i^nmliriinmwmrctlt tnoimtiaUtnmmi normurmilM - itta . Ann> ) iu« ) 'innfleii ( ( MJtnti frn oiiti Mnam - fottf . imtmfmt twhtiiflttti } mti>flp . 7vit>pni ( iMtü irfiotHjmtrtnmn c>wcrttfit>umo Botiittttttitr . fi m mtimi ttmerto 7tiKímrotnf«Rttr . qttiti ( ri , ifnm . im tiíWttrruramtim nam«« ! " ofltnmr . òinfran •atirwftriatupnm riimñswjmnt " ¿ ftulr - rfi 
tr { i iV^'iimtljinflv . i . rf . i . iilliiriiil . y . ti . fl . rn . fii' 
Ct'nléf . ^ b * nnKrHitnil'pnpiie'ti äie . r . i«nliiiu «Mpittf . . itimi iwhir . hdlmti . Timi mmr . »lilîoV . ton funi , ftn' . i'rluri JJcamte * 
j«l<»mi . vti . . í' . ( i . , y , _vn . <í . i . jii» . 
v * mitl'««jiir . « / hi ni loVliutirllitni - miifn . l - 'iiie i»» , in frinì . » «v^wir . Joiiliiv ftnetttt * . f . vt . 
W . ii«lilu . t imrlfii fíf . ili - , «ii . fnia . il« * P4t»«> r . » , ni»n . irthí . lljiitim' . ' * Ji . . " X " t - Ji ( iii»tí . hjhn { iliíitTrritb * ntrtt>f . y incvlivn - vin ( im ( ( iniiliñ'\iix * ' m Jn . infly . %n . rt . tttt . Ewt . 7 . „ «lWlaw4«i . o . . « bb ( * lalof«lúii f»ivdfanihjttrr . V . . , í . «» . v'Jfu / . nMiií¡# rifili» 
nrlW - . Vti . i . «r . * . tili . yïi . ji . «i« . } , m , ; . ( JÎ 
f . . »wl , gr , ïr , «l^ . m«ti' . iin . - . v rulnliunn - tr . 
Rrti ■•um »r . * t . ifiicllrf^itr tiffin i , «arriar . Ititi ¿tifrinti . mii . ratnj . vilittrni jmtni ) , ^rtir iii¡rf«iM«r . i „ n „ f¿ üliil . iiHtrt\VH«rfi - ««nnfa pfon . p . vrr4jfi jJn'n , ittlnir . 7VH IwgtTilñ» Jlr . f . f . j " " * ' ineUri . 

^ . «iiuriafi i . itti fru» - * n'ntr 
•n«ii«»4Hitr . . rtj ( l «mV ( Vinn * Lirait lMbnv v . tilttm imifc . v * . » ( . bwr tnyl» . ! «« . * . » . 
If Í 5ftT rjf . lî . iiù Jliaf . Ä faltnü . Idt 11 / ilrra miin . tit a fhtfi . t m rtwiín in» - ? « , 
i " " " Jn»VMfw 
iiinarj . , 
- pi . C . lt . 
UrriuinhiM . H , I ) 5 ; { ( ) v 
Olrrriliilirii , I . Vicrlrl l . ì . . III 
( von ilrr II11111I iIcm »l'UuTK - SrhrrihriH« ; lUirhfii'lrap'Mi' luiliiilr , Wrinpirtcit , I . Vicrlrl 13 . Jh