Full text: Disputatio ethico-politica

Eßignuxzßlgpetpefg groprerhag duas caußs. M163  eßlbngfoü 
yifajßgquam dm vxvmpotefi ahi; [uä vircute prodcilb." g, uita ngvinß 
peiwgortcm fpvoliari mulris hujus vitz commodisßz prae miis virtuzk, 
äuibus vivus Frui potcfhöz. uzei mdripö debem efTe chariflima. ILVit 
ortis Iolius honeflatis causa Pericula adir. Q1} verö manus violcnfÄs 
fibiinfert, non honeßatis causä, fcd dcfperabundus feipfum interßcir, 
III. Vir Fords non tantüm honeßatis causä fumma pericula adiqfed 
etiam honefiis 8c licitis mediis. Qxli verö manus violentas Gbi infert, 
illiciris 8c inhoneflis mediis mortem Gbi confcifcit. 
mmmmeaweaeacmecmmww-amwsaessmm 
QumsawoNEs voLxTiczs, 
ß 1.  
1 ufn princepsßrfölutm legibxq? e . I 
O n I N (1 s 8c alii Fentiunßprincipem effelcgiwbus Tolutum, id; 
eofl} ille lilm. de Republxß. Majeffatem fuhiüiam in cives ac fub-u 
l "ditos, legibusc}; Folutarn poteßaxem dcHnit. Alchufius verö Bo- 
dini definitionem repudiat, 84 fummam, id cf}, legibus folutam Pate. 
Harem in Polinmlzzy. negac. Summminquinnonclhqnialegcm divi- 
nam naturalemäl; Gvperiorem agnofci: omnis human: poreflas. Abfo. 
luxä verö fumma, 8c Iegibus omnibus foluta, zyxannis dicicur, Hoc 
etiam Bodinus conccdit, 81 haäenus efl nofler. Sed quaellio ePc de ci-l 
vi-li leg: 8a j Llrcgan huic etiam FubGt princeps P Bodinus negaqnos cuni 
Alrliuüo afHtmamxxs his argumcnris. ' I. Qia nulla efi lex civilis, quz 
rgon aliqmd naturalis öz divinx xquiraris immufabilis habeat admim 
fhup. Nam G prorfus disccdir ä fentenxiajnxris naturalis 8: divini, nonß 
cf} lcx dicenda, {ed ncmine hoc indigna , I. 6.jua civile. dejujlir. äjuru 
II. Qia princcps juRicia univerläli prxditus cffc debet. (Qgm prz. 
cipuam 8c {ummam hypoxhcün nemoPoliticorum nobis eriPier. Sed 
juflitizr univcrßlis primus aftus cfhut ex Ethicis conflana nofcerefe 
dfe ("u bjeälnm Iegiblzsjußis 8c acqnigqualcs {u r_1t.c,ixv_ilqs.. I oaut uni. 
ven ßlisjuflitia prinlcipi n'en coüpetet; quddwfämkifänä iizänäiäaffe- 
verabitzalnt {cqucturqariqcipemqffe fubjc äum legibustivilibuSII-Iinö 
Türe 4d: legzhait: Imcrizuaparatus eßeicjvihcijn qualex von magb 
' üratibus,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.