elegia g j aiv latori a ap ìll^xtr™ 1>1> jìaltiiasaiurm > àiïuatTM saciu ilcm a^ . imxiur PIUNCIPEM 1NCOTVM ■ OMLW4 , ET TA * 'i'm s wm . s «« a sebastiano f raí tag , a c2 . iepiroii , et iierjstain'äc * envite II IEROSOLYMITANO . scripta * LOMAB^ annojvjmn^ttiante 'm'd - exxiíl» & * . . ' / / . - v . ' 'kin» ttj f H . , y ul . — - ■ - ' — / a Kll^ill ff 1 ( 1111 111 I < >i i ¡I für i'ÌIi'hIhi» ! ItiillliiiHiir von Dcriilijirli Kinn . ir>7» < : i t , r